Informatie?

+32 (0) 492 114 200 Tijden: 08:30-16:00 ;  18:00-20:00

Industriële Brandwacht

INZETTEN VAN BRAND- EN VEILIGHEIDSWACHTEN

Voor het uitvoeren van werken in besloten ruimtes en/of het uitvoeren van brandgevaarlijke werken is het raadzaam/verplicht om een goed opgeleide brand- of veiligheidswacht de uit te voeren werken te laten superviseren. Onze brand- en veiligheidswachten hebben de benodigde kennis om preventief de veiligheid van de uit te voeren werken te bewaken. Zij staan de uitvoerders in raad en daad bij om een veilige uitvoering van de werken mogelijk te maken.

Brand-Veiligheidswacht

De brand- en veiligheidswachten treden op tijdens risicovolle werkzaamheden, zoals het betreden van besloten ruimten of brandgevaarlijk werk. Zij behoeden uw werkkrachten voor onveilige situaties zodat de job onverstoord en verantwoord kan uitgevoerd worden. In geval van nood alarmeert onze brand/veiligheidswacht omstaanders en bedrijfshulpdiensten en kan hij daarnaast een eerstelijnsinterventie uitvoeren.

Gasanalist

Bij mogelijk gasgevaar kunt u een gasanalist inzetten die de dagelijks verplichte gasmetingen uitvoert en het gasvrij verklaren van besloten ruimten adviseert.