Informatie?

+32 (0) 492 114 200 Tijden: 08:30-16:00 ;  18:00-20:00

Fire & Safety diensten

Preventie Adviseur III

Brand -en veiligheidswacht

Veiligheids toezichter

Besloten Ruimte

Brandbestrijding

Niemand ziet graag vuur binnen het bedrijf.

Mogelijkheden inzet

INZETTEN VAN BRAND- EN VEILIGHEIDSWACHTEN

Voor het uitvoeren van werken in besloten ruimtes en/of het uitvoeren van brandgevaarlijke werken is het raadzaam/verplicht om een goed opgeleide brand- of veiligheidswacht de uit te voeren werken te laten superviseren. Onze brand- en veiligheidswachten hebben de benodigde kennis om preventief de veiligheid van de uit te voeren werken te bewaken. Zij staan de uitvoerders in raad en daad bij om een veilige uitvoering van de werken mogelijk te maken.

INZETTEN VAN VEILIGHEIDSTOEZICHTHOUDERS

Tijdens shutdowns zijn er ogen nodig op de werf die de veiligheid bewaken. Alles moet zo snel mogelijk vooruit gaan waardoor de uitvoerders vaak alleen maar oog hebben voor de voortgang van hun werken. Dit is de taak van onze veiligheidstoezichthouders : ze zijn doordrongen van Veilig Werken en stralen dit af op hun medewerkers. Zij doen veiligheidsrondgangen op de werf en maken onveilige handelingen of onveilig gedrag bespreekbaar. Ze stellen hierbij ook oplossingen voor: door alternatieve handelingen of gedragingen voor te stellen aan de uitvoerders. Ze bezitten een behoorlijke bagage van kennis aangaande veiligheid (VCA vol, preventieadviseur niveau III) om de uitvoerders met raad en daad bij te staan zodat de werkzaamheden veilig kunnen verlopen.