Informatie?

+32 (0) 492 114 200 Tijden: 08:30-16:00 ;  18:00-20:00

Diensten Overzicht

Object beveiliging

Objectbeveiliging kan namelijk op veel manieren uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld door middel van algemene toegangscontrole vanuit een portiersloge bij de ingang van een bedrijf. Alle werkzaamheden hebben tot doel de bedrijfsrisico's van de opdrachtgever in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen.

Bijzonderheden worden dagelijks aan de opdrachtgever gerapporteerd, zodat deze - indien nodig - belanghebbenden kan informeren of direct actie kan ondernemen.

Winkel survillance

Ondanks de vele inspanningen van het kabinet om de normen en waarden van de burgers weer op een "fatsoenlijk" peil te krijgen, blijkt winkelsurveillance vaak een onontkoombare maatregel tegen ongewenste ontwikkelingen in de winkels. Uit onderzoek is gebleken dat de detailhandel jaarlijks een schadepost van vele miljoenen lijdt ten gevolge van diefstal. In de praktijk kan winkelsurveillance al snel een bijdrage leveren aan een afnemend diefstalpercentage.

Bovendien voelen de werknemers zich stukken veiliger en neemt de sociale controle in positieve zin toe. Royaume Security Services heeft medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van winkels

Mobiele surveillance

Royaume Security Services kan projectmatig een van haar bedrijfsauto's inrichten voor het verrichten van surveillancewerkzaamheden. Speciaal op bedrijfs- en industrieterreinen hebben de surveillances van Royaume Security Services een bewezen risicobeperkend effect.

Onze surveillances worden uitgevoerd met opvallende surveillancevoertuigen. Door de surveillances nooit op vaste plaatsen en tijden in te zetten is deze vorm van beveiliging zeer effectief.

<

Evenementen security

Deze specifieke vorm van beveiliging wordt uitgevoerd door ervaren medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker en het legitimatiebewijs Particuliere Beveiligings Organisaties. Onze medewerkers zijn getraind en gewend om onder druk grote groepen mensen effectief te controleren, te visiteren en/of te fouilleren.

Denk aan beurzen, vergaderingen, presentaties/conferenties, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, dansfeesten, etc.

Bodyguard service

Om de veiligheid van personen te kunnen waarborgen, kunnen personen met behoud van volledige bewegingsvrijheid worden begeleid door speciaal getrainde persoonsbeveiligers. Onze beveiligingsmedewerkers voeren hun werkzaamheden op een onopvallende wijze uit.

Chauffeurs diensten

Verliest u ook veel kostbare tijd door alle files in Nederland? Komt u vaak onrustig of met een gehaast gevoel bij uw relaties of op kantoor aan? Dan zijn de chauffeursdiensten van Royaume Security Services wellicht de oplossing voor u.

Personeelscontrole, uitgangscontrole

Bedrijven worden op grote schaal geconfronteerd met diefstal door eigen personeel. Per jaar kost dit het Nederlandse bedrijfsleven miljoenen euros. Het gaat hierbij om een breed scala producten en materialen dat ontvreemd wordt.

Denk aan: pakken printpapier, nietmachines, perforators, laptops, printers

Portiers- en Receptiediensten

De receptie is de kern van uw organisatie. Als u wilt dat uw receptie goed functioneert, zal deze bezet moeten zijn met goed opgeleide krachten die de benodigde expertise in huis hebben.

De medewerkers van Royaume Security Services kunnen alle diensten die verband houden met een receptie professioneel invullen.

Ook kleine evenementen

Voor ons is iedereen gelijk, of we nu een bekende muzikant begeleiden of een klein evenement

U wordt behandeld met de zelfde professionele benadering